Reglementen voor het downloaden van software

Ask.com, eigendom van IAC Search & Media, ontwikkelt en distribueert meerdere downloadbare softwaretoepassingen, waaronder browser plug-ins die als werkbalk binnen de browser verschijnen of verbonden zijn met uw browser.


Dit reglement is bedoeld om u in te lichten over onze werkwijze en de uitgangspunten met betrekking tot al onze downloadbare softwareprogramma's. Dit reglement behandelt de volgende onderwerpen: Dit reglement behandelt de volgende onderwerpen:Adware/Spyware


"Adware" en "Spyware" zijn termen die gebruikt worden om een bepaald soort softwareprogramma's te beschrijven:


  • Adware is een softwareprogrammma dat specifiek iemands persoonlijk gedrag op het Internet controleert en het ontregelt door contextuele pop-up advertenties weer te geven.
  • Spyware is een softwareprogramma dat heimelijk persoonlijke informatie opspoort van een persoon of organisatie. Het slaat deze informatie op of verstrekt het aan derden als deze persoon verbonden is met het Internet. Spyware is onzichtbaar en kan zichzelf nestelen in een computer buiten medeweten of zonder goedkeuring van de eigenaar. Voorbeelden van Spyware zijn: een programma dat een modem overneemt om de inbelnummers te veranderen en een keylogger die heimelijk alles opneemt wat iemand typt, passwords, e-mails en credit card nummers inbegrepen.

De producten van Ask.com laten zich niet in met dit soort praktijken en zijn producten zijn geen adware of spyware.


Installatie


Aks.com gelooft in volledige openbaarmaking van feiten voordat u onze toepassingen download en installeert, met inbegrip van een beschrijving van de primaire functies van de toepassing. Wij geloven dat het taalgebruik met betrekking tot toepassingen van Ask.com, of het nu tijdens het downloaden of op andere wijze verschijnt, simpel, makkelijk leesbaar en feitelijk helder en niet misleidend of oneerlijk mag zijn. Naast minder strikte openbaarmakingen wordt alle downloadbare software van Ask.com vergezeld van een licentieovereenkomst voor de eindgebruiker die getoond wordt voor de installatie. In combinatie met deze openbaarmakingen wordt er bij alle toepassingen van Ask.com gevraagd om goedkeuring van de gebruiker voordat de installatie plaatsvindt. Ask.com gelooft er niet in dat gebruikers misleidt moeten worden tot het downloaden of installeren van onze software en verwerpt bedrieglijke installatiepraktijken van software. Zulke praktijken bevatten, maar beperken zich niet tot:


  • "Forced" of "Drive-By" downloads: dit is een methode waarbij een programma wordt gedownload naar een computer zonder de toestemming van de gebruiker en vaak ook zonder medeweten van de gebruiker. Kwaadwillige websites en advertentienetwerken bewerkstelligen dit door misbruik te maken van beveiligingsfouten in de huidige software van de gebruiker, vaak als de gebruiker klikt om een onschuldig uitziende advertentie te sluiten of te beëindigen.
  • Misleidende downloads: dit is een methode waarbij een bedrijf de aard van een programma, dat een gebruiker wenst te downloaden, opzettelijk verkeerd wordt voorgesteld en het installeert op de computer van de gebruiker met de bewering dat het programma noodzakelijk is voor het correct functioneren van het systeem van de gebruiker. Dit wordt meestal vergezeld van een pop-upvenster of vaandeladvertentie waarin beweert wordt dat er een probleem ontdekt is met de computer van de gebruiker, bijvoorbeeld dat de klok van de gebruiker niet correct gesynchroniseerd is of dat de aanwezigheid van een worm of virus is vastgesteld of dat er een belangrijk systeembestand ontbreekt bij de computer van de gebruiker en een 'oplossing' voor het probleem wordt aangeboden. Meestal was er geen probleem aanwezig en de download bewerkstelligt dat er nu adware of spyware op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd.
  • Downloads zonder openbaarmaking: dit is een methode waarbij een programma heimelijk wordt geleverd bij een ander programma waarin de gebruiker geïnteresseerd is, maar waarbij de gebruiker niet op de hoogte gebracht wordt (door een licentieovereenkomst voor de eindgebruiker of een dialoogvenster) van de aanwezigheid van de heimelijke software totdat de software geïnstalleerd is op de computer van de gebruiker. Deze programma's zijn vaak verborgen in het systeem van de gebruiker en kunnen moeilijk verwijderd worden door middel van het Software Configuratiescherm.

We verbieden onze online-distributeurs om deze methodes te gebruiken in combinatie met onze software en verbieden het bezigen van deze methodes door toeleveringsbedrijven. Ask.com controleert de bereidheid van de distributeurs om aan dit beleid mee te werken en werkt er voortdurend aan om technologische verbeteringen aan te brengen om deze dwingende methodes een halt toe te roepen.


Installatieprogramma's


Als u een toepassing van Ask.com download en installeert, is het mogelijk dat er een installatieprogramma, in dit geval genaamd "Easy Installer" tijdelijk op uw systeem gezet wordt. Easy Installer vergemakkelijkt de installatie van onze softwaretoepassingen en is geen adware of spyware. Nadat de installatie is voltooid en u uw systeem opnieuw heeft opgestart, wordt Easy Installer automatisch van uw systeem verwijderd.


Richtlijnen voor het verwijderen


Alle downloadbare toepassingen van Ask.com kunnen op eenvoudige wijze volledig verwijderd worden door de eindgebruiker zonder onnodige moeite of deskundigheid. Voor uitgebreide instructies over de verwijdering van Ask.com producten dient u de veel gestelde vragen (FAQ) te raadplegen, die te vinden is op de website die geassocieerd is met uw Ask.com toepassing, of neem contact op met de helpdesk door hier te klikken.


Richtlijnen voor partners


Producten van Ask.com kunnen direct van onze websites gedownload worden. Ask.com werkt bovendien samen met andere bedrijven om onze producten op de markt te brengen. We eisen dat deze partners dezelfde kwaliteitsnormen hanteren die we voor onszelf gesteld hebben met betrekking tot onze softwaretoepassingen. Om deze reden mogen partners en distributeurs van Ask.com niet:


  • Producten van Ask.com downloaden zonder dat enige vorm van wederzijds goedvinden is vastgesteld (zoals door "drive-by" of onvrijwillige downloads te construeren);
  • Producten van Ask.com downloaden door middel van het gebruik van klikbedrog (zoals het gebruik van "mouse trapping" of "fake close x" om gebruikersgeïnitieerde activiteit na te bootsen, of andere vormen van misleidende downloads);
  • Producten van Ask.com downloaden of installeren op enige andere wijze dan beschreven in dit reglement;
  • De wijze van verwijderen van producten van Ask.com wijzigen of op enige manier de wijze van verwijderen van producten van Ask.com verhinderen; of
  • Producten van Ask.com samenvoegen met spyware;

Ask.com heeft een functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van ons online-beleid met betrekking tot een veelheid aan online-gebruikerskwesties waaronder beleid met betrekking tot privacy en onze softwarerichtlijnen. Om overtredingen van ons beleid of reglement melden aan onze functionaris, kunt u dit formulier gebruiken.


Privacy


De zoekmachinewebsites en applicaties van Ask (waaronder ook onze Ask Werkbalken) verzamelen een afgemeten hoeveelheid informatie van de computer van een gebruiker wanneer een gebruiker een zoekopdracht invoert. We gebruiken deze informatie om uw zoekopdracht op de juiste manier uit te kunnen voeren. Het is voor u van belang om te weten dat deze informatie op een niet-persoonlijke basis wordt opgeslagen en strikt anoniem blijft, behalve als een gebruiker expliciet toestemming geeft dat deze informatie verzameld en/of gedeeld wordt (b.v. bij producten waarbij registratie vereist is) en tenzij anders voorgeschreven wordt door de wet of om de rechten en veiligheid van anderen te waarborgen.


Internetprivacy is een kwestie die we hoog in het vaandel hebben staan. Onze website bevat een Privacyreglement zodat u, als gebruiker, op de hoogte bent wat er van u bekend is, hoe die informatie gebruikt wordt en met wie de informatie gedeeld wordt. U kunt het Privacyreglement van Ask.com raadplegen door hier te klikken.


Melding van schending van het reglement met betrekking tot downloadbare software van Ask.com


Gebruikers van Ask.com zijn voor ons van grote waarde het is van groot belang dat onze producten zowel als de handelingen van onze partners aansluiten bij het beleid dat we in stelling hebben om hen te beschermen. We streven ernaar om ons ervan te verzekeren dat onze producten en die van onze partners voldoen aan de hoge eisen die we ons zelf hebben opgelegd. Ask.com heeft een functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van ons onlinebeleid met betrekking tot een veelheid aan kwesties aangaande onlinebeleid (waaronder beleid met betrekking tot privacy en onze softwarereglementen), zowel als het controleren van het opereren van onze partners. Natuurlijk is het moeilijk om het volledige Internet te controleren, dus moedigen we actieve deelname van onze gebruikers aan in deze. We moedigen al onze gebruikers aan om overtredingen van ons beleid te melden. Zoals altijd, waarderen we uw respons die ons in staat stelt om onze producten nog meer te verbeteren (zie "Geef uw mening," hieronder).


Om schending van het reglement van Ask.com te melden kunt u deze pagina gebruiken.


Bescherming van de gebruiker


Ask.com raadt gebruikers aan die in meer detail willen weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen om naar de "safe surfing guide" (in het Engels) te gaan, die te vinden is op de website van de U.S. Federal Trade Commission (FTC), te gaan. Dit reglement heeft ook koppelingen naar een "FTC Consumer Complain" formulier, waar gebruikers hun klachten kunnen voorleggen aangaande schendingen van hun online-privacy of rechten.


Geef uw mening


We zijn trots op onze producten en zijn vastbesloten om ze zelfs nog beter te maken. Uw mening is een belangrijk deel van dit proces. We horen graag wat u van ons vindt. Gebruik deze pagina om ons uw mening te sturen.


© 2017 Ask.com